שמות השחקניםכל לקיחה שווה 2 נקודות לטבלה

כל לקיחת נסיך משתווה ל3 נקודות בטבלה

כל לקיחת מלכה שווה 4 נקודות בטבלה

כל לקיחת מלך שווה 5 נקודות לטבלה

רק שתי הלקיחות האחרונות חשובות, הלפני אחרונה שווה 20 נקודות והאחרונה משתווה ל30 נקודות בטבלה

הפעם כל לקיחה של קלף מסדרת הלבבות מוסיפה 2 נקודות לטבלה

רק לקיחה של מלך לב משנה והיא שווה ל50 נקודות נוספות בטבלה

בסיבוב זה מחשבים נקודות לפי כל התנאים הקודמים ומוסיפים את הסכום הכולל לטבלה

בסיבוב זה מחשבים נקודות כמו הסיבוב הקודם אך מחסירים את הנקודות מהטבלה

סיבוב זה הוא סיבוב הפאזל: הראשון לסיים את הקלפים שלו מחסיר 100 נקודות מהניקוד הכולל שלו ואחר כך לפי הסדר כל שחקן מחסיר 25 נקודות פחות מהשחקן שניצח לפניו בסיבוב

חלונית הכנסת קלפים

עבור שחקן:

  • אס - 1
  • נסיך - 11
  • מלכה - 12
  • מלך - 13
  • ג'וקר - 14

ניקוד בשלב

1 2 3 4
סכום:
0 9 8 7