שמות השחקניםחלונית הכנסת קלפים

עבור שחקן:

  • אס - 1
  • נסיך - 11
  • מלכה - 12
  • מלך - 13
  • ג'וקר - 14
  • קוץ - 15

ניקוד בשלב

סכום: