שמות השחקניםקליטת הניקוד

1 2 3 4

ניקוד בשלב

תוצאה סופית

ראשון שני שלישי רביעי
סכום:
0 0 0 0